Xem Báo Cáo

Mọi thắc mắc trong quá trình cài đặt, Quý khác vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

1. Báo Cáo Bán Hàng

 • Báo cáo bán hàng giúp chủ phòng máy theo dõi được doanh thu tiền nạp cũng như doanh thu dịch vụ của phòng máy.

 • Để xem báo cáo, chủ phòng máy truy cập https://menu.gcp.vn/report/order sau đó chọn khung giờ muốn theo dõi và nhấn [Áp Dụng]

 • Báo cáo bán hàng có 2 phần Báo cáo tổng hợp và Báo cáo chi tiết.

1.1. Báo Cáo Tổng Hợp

 • Báo cáo tổng hợp có thể chỉ ra số lượng được bán ra của cùng một mặt hàng trong khoản thời gian chủ phòng máy muốn theo dõi.

1.2. Báo Cáo Chi Tiết

 • Báo cáo chi tiết sẽ chỉ ra cụ thể thời gian của từng mặt hàng được bán ra trong khung giờ mà chủ phòng máy muốn theo dõi.

 • Để chi tiết hơn chủ phòng máy có thể sử dụng bộ lọc để xem danh sách mặt hàng được bán theo từng Danh mục, mặt hàng, nhân viên bán...

1.3. Báo Cáo Nguyên Liệu Tổng Hợp

 • Báo cáo nguyên liệu tổng hợp giúp chủ phòng máy có thể thống kế được số nguyên liệu được bán ra trong khoản thời gian nhất định như tháng, tuần, ca....

 • Để xem chi tiết hơn chủ phòng máy có thể sử dụng bộ lọc theo "Danh Mục" hoặc theo "Mặt Hàng"

2. Báo Cáo Nhập Kho

 • Để xem báo cáo nhập kho, quý khách truy cập đường dẫn https://menu.gcp.vn/report/material/import, sau đó chọn khung giờ muốn theo dõi và nhấn [Áp Dụng].

 • Báo cáo nhập kho sẽ thể hiện thời gian, số lượng và chi phí nhập nguyên liệu.

 • Cũng như báo cáo bán hàng, quý khách có thể sử dụng bộ lọc để xem nhân viên nào đã nhập kho hoặc thời gian nhập kho những nguyên liệu cụ thể.

3. Báo Cáo Tồn Kho

 • Để xem báo cáo tồn kho, quý khách truy cập đường dẫn https://menu.gcp.vn/report/material/stock, sau đó chọn khung giờ muốn theo dõi và nhấn [Áp Dụng].

 • Báo cáo tồn kho sẽ list ra những nguyên liệu còn trong kho.

 • Để kiểm tra số lượng tồn kho của những nguyên liệu cụ thể quý khách có thể sử dụng bộ lọc.

4. Báo Cáo Ca

 • Để xem báo cáo Ca, quý khách truy cập đường dẫn https://menu.gcp.vn/report/shift.

 • Báo cáo Ca sẽ hiển thị doanh thu của nhân viên sau khi đã hoàn thành Ca của mình.

Chủ phòng máy có thể kiểm tra chi tiết hơn về một ca đã hoàn thành bằng cách nhấn vào biểu tượng trang giấy ở cột "XEM CHI TIẾT", khi đó sẽ hiện ra 3 mục:Tổng Hợp: xem báo cáo tổng hợp của riêng ca đó

 • Nguyên Liệu: xem số lượng nguyên liệu được sử dụng trong ca đó

 • Chi tiết: xem đầy đủ các dữ liệu của ca muốn kiểm tra như doanh thu của tổng số đơn hoàn thành, số tiền hao hụt do hủy đơn, mặt hàng nào đang được ưa chuộng thông qua các bộ lọc tương ứng....

Chủ phòng máy nên xuất báo cáo ra file excel để lưu trữ file gốc. Tránh trường hợp báo cáo sai dữ liệu so với lần kiểm tra trước sau khi điều chỉnh thông tin mặt hàng.

Xem hướng dẫn xuất báo cáo ra file exel tại đây:

pageHướng dẫn xuất báo cáo ra file exel

Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

Last updated