GCP
Search
K

Hướng dẫn xuất báo cáo ra file exel

Để đảm bảo thông tin báo cáo được lưu trữ. GCP khuyến nghị chủ phòng máy nên xuất báo cáo ra file exel để lưu trữ file gốc.
Quý chủ phòng máy làm theo các bước sau để xuất báo cáo ra file exel
Bước 1: Vào tab Báo Cáo và chọn loại báo cáo muốn xem (Đơn hàng, Mặt Hàng, Nguyên Liệu, Giao Ca).
Chọn loại báo cáo muốn xem
Bước 2: Sau khi xem báo cáo, kéo xuống dưới cùng ở góc bên trái nhấn vào "Xuất Báo Cáo"
Nhấn vào Xuất Báo Cáo
Khi xuất báo cáo thành công sẽ có thông báo hoàn thành
Bước 3: Vào tab Báo Cáo, chọn mục Xuất Báo Cáo để tải file exel về
Bước 4: Nhấn vào biểu tượng mũi tên trỏ xuống dưới ở cột bên phải để tải báo cáo dạng file exel về
Nhấn vào icon mũi tên để tải file
Giao diện file báo cáo sau khi tải về