Đơn Hàng/Giao Nhận Ca

Mọi thắc mắc trong quá trình cài đặt, Quý khác vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

1. Nhận Ca

 • Để bắt đầu ca làm nhân viên vào mục [Đơn hàng] => [Bắt Đầu Ca]

 • Sau khi nhận ca nhân viên chọn [Nhận Đơn] để bắt đầu nhận đơn hàng của ca mình.

 • Khi Thông Tin Ca hiển thị trạng thái "Đang nhận đơn" thì khách hàng mới có thể order được.

2. Xử Lý Đơn Hàng

 • Khi nhận được order từ khách hệ thống sẽ có tiếng chuông thông báo nhận được đơn.

 • Đơn hàng có 4 trạng thái Chấp Nhận => Phục Vụ => Thu Tiền => Hoàn Thành.

 • Hoặc có thể [Hủy] đơn hàng và sẽ có thông báo lý do hủy về máy người dùng.

 • Khi nhận được đơn hàng, nhân viên có thể nhấn [Chấp Nhận] để hệ thống phản hồi lại cho người dùng

3. Kết Thúc Ca

 • Để kết thúc ca, nhân viên phải hoàn thành tất cả các đơn trong ca của mình.

 • Khi nhân viên hết ca làm => bấm vào [Dừng Nhận Đơn]

 • Sau đó nhấn vào [Kết Thúc Ca] để chốt ca làm.

 • Khi hoàn thành việc Kết Thúc Ca sẽ có thống kê doanh thu ca vừa xong.

Lưu ý: để có thể coi báo cáo doanh thu theo ca, quý khách cần chốt ca thường xuyên để phần mềm có thể tổng kết doanh thu theo từng ca.

Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

Last updated