Tạo nhóm mặt hàng

Mọi thắc mắc trong quá trình cài đặt, Quý khác vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

  • Trong phiên bản GCMenu có thêm tính năng "Nhóm Mặt Hàng" nhằm quản lý các mặt hàng có cùng đặc tính như nạp tiền, combo đêm, khuyến mãi...

  • Truy cập http://menu.gcp.vn/goods/menu để tạo Nhóm Mặt Hàng

1. Nhóm Mặt Hàng Bình Thường

  • Đối với các nhóm mặt hàng bình thường, chủ Phòng máy có thể khởi tạo các chương trình khuyến mại riêng cho từng nhóm.

  • 1 nhóm mặt hàng có thể tùy ý lựa chọn các mặt hàng mong muốn không giới hạn theo danh mục.

  • 1 mặt hàng có thể được thêm vào nhiều nhóm mặt hàng khác nhau để phục vụ cho nhiều chương trình khuyến mại theo nhu cầu.

Ở "Nhóm Mặt Hàng" có 2 mục "Nhãn""Quick Link" nhằm giúp thông tin của mặt hàng được hiển thị một cách tối ưu.

  • Sau khi khởi tạo nhóm mặt hàng thành công, lựa chọn "Chỉnh Sửa" và check vào mục "Hiển Thị Trên Menu Quick Link", hoặc có thể check vào trong quá trình tạo nhóm mặt hàng.

  • Nhóm mặt hàng được lựa chọn Quick Link sẽ hiển thị trên dòng đầu tiên của GCLauncher, giúp khách hàng có thể order dễ dàng hơn nhiều.

Lưu ý: Thông thường nhóm mặt hàng Quick Link được các chủ phòng máy lựa chọn là mục order giờ chơi, giúp khách hàng có thể order dễ dàng giờ chơi hơn nhiều khi gần hết giờ chơi.

Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

Last updated