Quản Lý Nhân Viên

Mọi thắc mắc trong quá trình cài đặt, Quý khác vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

1. Thêm Nhân Viên

  • Chủ phòng máy lấy tài khoản email của nhân viên, sau đó điền thông tin vào bản Thêm Nhân Viên rồi nhấn vào nút THÊM

2. Phân Quyền Nhân Viên

  • Để phân quyền cho nhân viên, chủ phòng máy nhấn vào nút [Phân Quyền].

  • Tùy vào cấp bậc của nhân viên mà chủ phòng máy có thể phân quyền một cách phù hợp.

  • Như nhân viên bán hàng thì chỉ cần phân quyền : Ca, Đơn hàng, Trạng thái đơn hàng.

  • Nhân viên quản lý thì có thể thêm quyền: Báo cáo, Thống Kê.

  • Giao diện khi hoàn thành phân quyền cho nhân viên.

Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

Last updated