Thiết Lập Mã Khuyến Mãi

  • Với tính năng Tạo Mã Khuyễn Mãi, chủ phòng máy có thể tự tạo các sự kiện cho phòng máy của mình một cách dễ dàng.

  • Để tạo Khuyến Mãi chủ phòng máy truy cập https://menu.gcp.vn/discount, sau đó nhấn vào [Thêm Khuyễn Mãi] để tạo.

  • Để thiết lập mã khuyến mãi quý khách cần chọn [Nhập Mã] ở mục [Loại Giảm Giá].

  • Khi tạo khuyễn mãi xong quý khách nhấn vào [Quản Lý Mã] để tạo mã giảm giá cho sự kiện.

  • Bước cuối cùng là điền thông tin mã muốn tạo cho sự kiện sau dó nhấn [Lưu]

Last updated