Hẹn giờ tự động mở/đóng bán

Mọi thắc mắc trong quá trình cài đặt, Quý khác vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

Ở phiên bản GCMenu có thêm tính năng "Hẹn giờ mở bán" dùng cho những mặt hàng được bán trong những khung giờ nhất định.

  • Để tạo "Hẹn Giờ Mở Bán" quý khách nhấn vào biểu tượng "Đồng Hồ" sau đó tùy chỉnh khung giờ muốn bán mặt hàng được chọn rồi nhấn [THÊM].

Lưu ý: Với cùng một mặt hàng có thể tùy chình mở bán nhiều khung giờ khác nhau

Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

Last updated