Đăng Ký Tài Khoản

Mọi thắc mắc trong quá trình cài đặt, Quý khác vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

Bước 1: Truy cập vào link: https://menu.gcp.vn/login và chọn [Đăng Ký]

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết và chọn [Tạo Tài Khoản] để hoàn tất bước đăng ký tài khoản.

Bước 3: Kích hoạt tài khoản:

  • Đối với chủ Phòng Máy: Sau khi đăng ký xong tài khoản, để có thể khởi tạo các tính năng quản lý của GCP cho phòng máy mình, hãy liên hệ fanpage Facebook: https://www.facebook.com/vn.gcp hoặc số hotline 024 77777 868 để được kích hoạt tài khoản.

  • Đối với tài khoản nhân viên: Cần nhận yêu cầu làm việc từ tài khoản chủ phòng máy. Chi tiết xem tại link hướng dẫn tạo nhân viên sau: https://huongdan.gcp.vn/huong-dan-su-dung/nhan-vien

Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

Last updated