Tạo Mặt Hàng

Tạo mặt hàng (menu) dễ dàng cho phòng máy với GCMenu. Khách hàng có thể trực tiếp đặt hàng qua giao diện quản lý dịch vụ

Mọi thắc mắc trong quá trình cài đặt, Quý khác vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

Với tính năng này, chủ Phòng máy có thể dễ dàng tạo, chỉnh sửa toàn bộ các dịch vụ được cung cấp tại phòng máy mình. Các thông tin chỉnh sửa được cập nhật ngay lập tức lên giao diện menu trên từng máy trạm để khách hàng biết.

Để tạo được các mặt hàng theo nhu cầu, cần làm theo các bước sau:

1. Khởi tạo danh sách dịch vụ (Tạo Mặt Hàng)

  • Truy cập đường dẫn: https://menu.gcp.vn/goods/sale-item hoặc vào mục [Hàng Bán] -> [Mặt Hàng] để tạo mặt hàng muốn bán.

  • Click vào nút [Thêm Mặt Hàng]

Lưu ý: 2 mục Được Chọn Tối ĐaTopping chỉ dành cho mặt hàng có Topping, còn mặt hàng bình thường thì để mặc định. Để tìm hiểu thêm về tính năng tạo mặt hàng có Topping quý khách có thể tham khảo bài hướng dẫn dưới đây.

  • Để điều chỉnh lại thông tin mặt hàng, ta cần mở khóa mặt hàng sau đó mới có thể thay đổi thông tin mặt hàng.

Khi Mở Khóa một mặt hàng thì những đơn hàng chưa Hoàn Thành sẽ bị chuyển trạng thái Hủy Tắt Mở Bán.

  • Sau khi tạo xong mặt hàng cần thiết, tại cột [Mở Bán], Tích chọn để mở bán và mặt hàng vừa tạo sẽ xuất hiện trên giao diện menu của GCP tại máy trạm ngay lập tức.

Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

Last updated