Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng dịch vụ thanh toán VNPAY

Mọi thắc mắc trong quá trình cài đặt, Quý khác vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

1. Đăng ký sử dụng VNPAY

Hiện nay, GCP đã hợp tác với VNPAY để tích hợp tính năng thanh toán qua mã QR trên Menu dịch vụ GCP. Để kích hoạt tính năng này, các chủ phòng máy và các KTV chỉ cần thực hiện 2 bước bên dưới:

Bước 1: Đăng ký thanh toán VNPAY với GCP

Điền thông tin phòng máy vào form để đăng ký: https://forms.gle/YLs1zRXLeYMGTcy76

Bước 2: Sau khi GCP nhận được thông báo VNPAY đã hoàn thành ký hợp đồng với phòng máy, GCP sẽ tiến hành kết nối và bật tính năng Vnpay trên GC Laucher.

2. Hướng dẫn sử dụng VNPAY

Sau khi chủ phòng máy đăng ký sử dụng VNPAY xong, khi khách hàng order dịch vụ tính năng VNPAY sẽ xuất hiện ở phần thanh toán (chọn tiền mặt hoặc VNPAY)

2.1 Thanh toán đơn hàng

  • Sau khi chọn thanh toán bằng VNPAY sẽ xuất hiện mã QR

  • Sử dụng app VNPAY hoặc Ngân hàng để quét mã

2.2 Xử lý đơn hàng

  • Các đơn hàng đã thanh toán sẽ hiển thị trạng thái PHỤC VỤ và có hiển thị các trạng thái thất bại đối với các đơn hàng chưa thanh toán.

2.3 Đối Soát Báo Cáo

  • Các chủ phòng máy có thể vào phần “Báo cáo” => “Đơn hàng” để kiểm tra các đơn hàng thành công, đơn này được thanh toán bằng VNPAY, xuất báo báo.

Lưu ý:

  • Chủ phòng máy cần có hợp đồng với VNPAY thì GCP mới có thể kết nối thanh toán và bật tính năng VNPAY trên hệ thống.

  • Nếu khách hàng hủy đơn (hoặc chủ phòng máy hủy đơn) thì chủ phòng máy sẽ truy cập vào hệ thống của VNPAY (sẽ được gắn trên GCP) và thực hiện các thao tác yêu cầu hoàn trả tiền cho khách. Phần này VNPAY sẽ thực hiện và GCP sẽ không can thiệp vào hệ thông của VNPAY.

  • GCP sẽ có báo cáo về các giao dịch thanh toán qua VNPAY để chủ phòng máy đối soát với hệ thống VNPAY.

Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với GCP qua kênh Zalo chính thức: https://oa.gcp.vn

Last updated