GCP
Search…
⌃K

Hướng dẫn update Menu Game Offline cho phòng máy

GCP vừa ra mắt bản cập nhật tính năng Menu Offline cho GCUpdater. KTV làm theo hướng dẫn sau đây để cập nhật cho phòng máy.

Bước 1: Tải và cài đặt phiên bản GCU mới nhất

Tải bản cài đặt GCU mới nhất có hỗ trợ tính năng Menu Offline tại đây

Bước 2: Tải folder Launcher có Menu Offline

Tải bản GCP Launcher có hỗ trợ Menu Offline tại đây

Bước 3: Tùy chỉnh Launcher về đúng địa chỉ phòng máy

Bước 3.1: Lấy địa chỉ ip của máy server

Truy cập vào máy server, mở Command Prompt sau đó chạy lện ipconfig để lấy địa chỉ ip
Địa chỉ ip ở máy này là 192.168.1.4

Bước 3.2: Tùy chỉnh file lic.dat trong folder Launcher vừa tải ở bước 2

  • Truy cập vào trang https://www.base64encode.org/
  • Sau đó điền cú pháp này { "gc_id": "10000045", "pin_code": "PATMAQ", "server_ip": "192.168.1.4" } vào ô nhập dữ liệu sau đó nhấn ENCODE
  • gc_id và pin_code là thông tin của phòng máy muốn cài, server_ip là địa chỉ ip vừa tìm được ở máy Server.
  • Sau khi nhấn ENCODE sẽ ra 1 đoạn mã, copy đoạn mã đó.
  • Vào folder Launcher vừa tải, tìm file lic.dat, chọn open with notepad, sau đó paste đoạn mã vừa ENCODE được vào và lưu lại.

Bước 3.3: Đổi thư mục Launcher trong GCP Menu thành Launcher mới

  • Sau khi chỉnh file lic.dat xong cần copy thư mục Launcher mới vào E:\GCUpdater Games\Tools\GCP Menu
  • Sau đó đổi tên thư mục launcher cũ.

Bước 4: Giao diện Launcher khi cài đặt hoàng thành

List game đã tải trên GCU
Giao diện khi online
Giao diện khi offline
Lưu ý: GCU trên máy sever phải luôn bật thì khi offline Menu mới đồng bộ được list game